figuur4-341f55fc0bca0ff9a1a1372134faf086.jpg
Gevelaanzicht
Woningen
Inspiratie
 

Omschrijving

Prijsvraaginzendig voor ontwerpwedstrijd van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten). In dit project is de natuur als uitgangspunt genomen.

Housing projects Woningbouwprojecten Study and concepts Studie en concepten