01_01-0e08055d7490e2c4af0cf27ea5fea8d9.jpg
doornede woning
impressie straatbeeld (2)
situatie
variant
 

Omschrijving

Ontwerp voor 21 energie neutrale starterswoningen. De uitdaging was betaalbare woningen te ontwerpen die evenveel energie opwekken als dat ze verbruiken. Hiervoor is allereerst de energievraag beperkt door uit te gaan van zongeorienteerd bouwen en een hoge isolatiewaarde (Rc=6,0). De woningen hebben geen gasaansluiting en zijn voor verwarming dus volledig afhankelijk van elektriciteit. De woningen zijn aan de zuidzijde voorzien van een (onverwarmde) serre. Door het maken van een EPC-berekening is de energiebehoefte van de woningen bepaald. Vervolgens is het dak voorzien van zonnecellen om deze benodigde hoeveelheid energie op te kunnen wekken. Voor verwarming van de woning is uitgegaan van een elektroboiler met distributie door vloer- en wandverwarming (LTV)  

Door het ontwerp zowel energietechnisch als financieel door te rekenen is aangetoond dat het mogelijk is ook voor de goedkopere sector energie neutrale woningen te realiseren. De woningen hebben een GPR-gebouw score van 7,8 of hoger voor alle onderdelen (meettool voor verschillende duurzaamheidaspecten: Energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde op een schaal van 1 tot 10)

Type: woningbouwproject, energie neutrale woningen, ecologische woningen
Status: Ontwerp en berekening

Housing projects Woningbouwprojecten Study and concepts Studie en concepten Urban and regional planning Planologie