Huub van Laarhoven

Architect/Directeur

 

Biografie
Huub van Laarhoven (1951) is al bijna 50 jaar op de bouwplaats te vinden. Als zoon van een timmerman maakte hij al op jonge leeftijd kennis met het vak. Na enkele jaren praktijkervaring als timmerman en het starten van een eigen architectenbureau (1974) besluit hij door te studeren voor architect. In 1983 studeert hij af aan de Technische Hogeschool Delft (tegenwoordig Technische Universiteit Delft) in de richting Architectuur, stedenbouw en landschap.

Om zijn ideeën over architectuur optimaal te kunnen vertalen naar een maakbaar gebouw volgt hij in 1987 de aannemersopleiding. In 1993 start hij een bouw- en ontwikkelingsbureau dat tot 2000 zou bestaan. Na die tijd richt hij zich volledig op zijn Architectenbureau en zoekt steeds naar samenwerkingsverbanden om zijn bezielde ontwerpen te realiseren. Tevens verdiept hij zicht verder in helende architectuur en gezonde, ecologische materialen.