Interview met Huub in het maandblad stedenbouw & architectuur (Jaargang 34, nr. 2, mei 2017). Huub ligt hierin zijn visie toe m.b.t. het ontwerp voor woongemeenschap Eikpunt.