04-3bf52c4e9adb276ff6c88600eac899b4.jpg
Impressie entree
impressie doorsnede
impressie doorsnede
Plattegrond
Inspiratie graancirkel
 

Omschrijving

Ontwerp voor een praktijkruimte. Uitgangspunt is dat de architectuur kan bijdragen aan genezing en gezondheid. De architectuur bevorderd het gevoel van geborgenheid en bescherming hetgeen de behandeling ten goede komt. Het ontwerp in geschikt voor zowel individuele behandelingen als voor groepworkshops. Ecologisch bouwen speelt een belangrijk rol in het ontwerp.

Type:  Utiliteitsbouw, praktijkruimte
Status:  -
Aannemer:  -
Adviseurs:  Ingenieursburo Van Maris, Gilze (Constructeur)
Projectteamlid:  Niels Hoffmans

 

 

 

utility utiliteitsbouw concepts and designs ontwerpen en concepten eco-architecture ecologisch bouwen healing architecture helende architectuur crop formations graanformaties