Helende architectuur

HELENDE ARCHITECTUUR   met als inspiratie de natuur                                                             

Gebouwen en ontwerpen moeten ons helpen om in harmonie te leven met onze omgeving.
Er bestaat een relatie tussen de mensen die in een huis wonen en het gebouw zelf. Het gebouw is een wezenlijk onderdeel van de mensen die er in wonen en het zijn als het ware vrienden, waardoor een bezielde woonomgeving ontstaat.

De meeste mensen hebben dan ook een persoonlijke band met hun huis. Het gaat hierbij om het aantrekken van de positieve krachten (de levengevende kracht). Zonder deze energie zou er geen leven zijn; het is de alles doordringende kosmische kracht waarmee alles in de schepping bezield wordt. Architectuur kan helpen om deze positieve, levengevende kracht te vergroten en de negatieve natuurkrachten te neutraliseren.

Mijn doelstelling als architect: middels architectuur de polariteiten tussen de mannelijke en vrouwelijke energie opheffen en deze energie samen brengen tot een evenwicht waarin ieder mens zijn ware ik kan ontdekken en leven. Is de mens in “balans” dan vallen alle tegenstellingen weg en ontstaat er vrede zowel bij de persoon zelf, als in zijn familie en in de wereld. Door  harmonie te realiseren  tussen mens, architectuur en omgeving ontstaat helende architectuur.

Een huis is meer dan een dak boven je hoofd; het is een ruimte om in te leven. Het huis verbindt ons met de natuur en zorgt dat wij in harmonie leven met haar krachten. Alle grote antieke culturen hadden de kennis dit  vorm te geven en dit tot  uitdrukking te brengen in de manier van leven en wonen.

Ook in onze cultuur werd honderden jaren geleden gebouwd volgens deze principes, denk aan ley-lijnen, geomantiek en intuïtie. Architectuur moet praktische hulp bieden om in harmonie te kunnen leven met de gegeven wetmatigheden van deze wereld. Middels deze vorm van architectuur kunnen we onze medemensen gezondheid, welstand en wijsheid  verschaffen.

Alle levende wezens zijn verbonden met het universum, komen hier oorspronkelijk uit voort en kunnen er terugkeren. Architectuur kan materiële en spirituele kennis tot een eenheid smeden (de zoekende mens de juiste weg wijzen vanuit ons materiële universum naar de spirituele werkelijkheid).

Er bestaat een verbinding  van de mens met zijn goddelijke oorsprong en met de krachten van het universum en stelt hem in staat zijn verloren gegaande band met het universum te herstellen.

Architectuur ( helende architectuur) kan de mens door middel van zijn basisbehoefte, het wonen, tot rust , inzicht en kennis leiden.

Er zou geen onderscheid moeten bestaan tussen het wereldlijke en het sacrale. Het leven kan dan ook gezien als een zinvolle eenheid, en kunnen we zowel het lichaam als het huis beschouwen als een tempel.

Als we één zijn met het universum, in al zijn dimensies, kan het gebouw ( de architectuur ) de bewoners  of bezoekers op een zeer natuurlijke manier in contact brengen met de hogere wezens en krachten.

Helende architectuur is daarom een spirituele wetenschap met sterk religieuze elementen. Kennis en praktische ervaring, over de inrichting van het universum, de beweging van de planeten, de elementen,  astrologie, de bouw uitvoering  en daarnaast intuïtie en een smetteloos karakter zijn voor mij als architect hierbij vangrootbelang.

De mens kan architectuur gebruiken om zijn relatie met het Universum te verdiepen en van zijn woonruimte een spirituele plek te maken, die hem zoveel mogelijk vrijheid garandeert voor zijn eigenlijke spirituele leven. Een volgens universele wetten ontworpen huis brengt geluk, welstand, gezondheid en vrede.

Architectuur is een afbeelding van het universum waarin wij leven. Het huis bemiddelt tussen mens en kosmos. De energie uit de natuur en het universum werkt positief (helend) op zijn bewoners. We leven in een energieveld dat ontstaat uit de structuur van ons huis. Ons huis is het universum in het klein en herbergt alle energieën die ook in het grote universum bestaan. Ons geluk en onze ontwikkeling zijn afhankelijk van de manier waarop wij met deze energieën omgaan. De manier waarop wij wonen weerspiegelt ons leven en ons bewustzijn, en omdat er in het leven van ieder mens altijd ruimte is om te veranderen, kunnen we hetzelfde verwachten van onze woonsituatie. Het is belangrijk dat we in onze omgeving aanwijzingen kunnen vinden die aangeven aan welke aspecten van onszelf en van ons leven we kunnen werken.

Wordt de harmonie verstoort op onze woonplek dan zal er spanning ontstaan en nemen problemen toe. Wanneer de architectuur echter de kosmische krachten en eigenschappen op een harmonische manier op de aarde projecteert ontstaat er woonruimte waarin problemen verminderen en positieve, materiële en geestelijke energieën uit de kosmos naar de bewoners stromen. De ruimte wordt niet gezien als een vacuüm maar als een element met een complexe innerlijke structuur dat alles daarbinnen beïnvloedt. Woonruimte creëren betekent een universum creëren.

Voorbeelden van krachtplaatsen uit het verleden zijn b.v. piramiden, kathedralen en tempels, Stonehenge. Zoekende naar eigentijdse helende vormgeving ontdekte ik de  kracht van de “Heilige geometrie”. De geometrische verhouding waaruit de gehele natuur is opgebouwd.

Als nuchtere bouwvakker wilde ik zelf ontdekken of energie voelbaar is in een gebouw.

Ik ben voor mijzelf een slaapplaats gaan bouwen om zo de vertaling  naar gebouw direct te kunnen ervaren en de energie te kunnen voelen. En het werk formidabel, acht uur onafgebroken slapen.

Architectuur maakt dat onze woning goed of slecht is doordat de energieën door de vorm, materiaal, licht en kleur een positieve of negatieve invloed uitoefenen. De invloed van deze factoren creëert op een terrein of in een gebouw een energie.

Dit veld beïnvloedt zowel het gebouw en het terrein als de mensen die er wonen / verblijven.

Architectuur moet bij het ontwerpen rekening houden met de oerenergieën van het universum omdat de mens onlosmakelijk verbonden is met deze energieën.